Quản lý chất lượng bệnh viện

Bệnh viện Thẩm mỹ Việt Mỹ Hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/05/2023

Bệnh viện Thẩm mỹ Việt Mỹ Hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/05/2023

15/06/2023
Hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/05/2023 Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25-31/05/2023

Vắc xin phòng COVID 19

Vắc xin phòng Covid-19 Tiêm nhắc đúng lịch, duy trì miễn dịch Tiêm đầy đủ và đúng hạn bằng

Đăng ký nhận ưu đãi

picture
Gọi tư vấn