Hình ảnh trước sau hút mỡ bụng siêu âm Liposonix

liposonix ultrasonic

 

liposonix ultrasonic

 

hút mỡ bơm mông

 

hút mỡ bơm mông

 

hút mỡ bơm mông

 

hút mỡ bơm mông

 

hút mỡ bơm mông

 

hút mỡ bơm mông

 

hút mỡ bơm mông

 

liposonix

 

liposonix

 

liposuction

 

liposuction

 

liposuction

Đăng ký nhận ưu đãi

picture
Gọi tư vấn